Nieuwe training: ‘Beginnen als leidinggevende’.

Voor wie?

U geeft voor het eerst leiding en bent op zoek naar basiskennis en vaardigheden op het gebied van leidinggeven. U wilt uw medewerkers ondersteunen, motiveren en laten samenwerken. U ervaart dat u nu taken moet delegeren en medewerkers moet aanspreken op gedrag. En dat blijkt soms lastiger dan gedacht. Daarom wilt u zich verdiepen in de essenties van leidinggeven aan anderen en aan uzelf. In deze training ontdekt u hoe u het beste kunt omgaan met uw nieuwe rol en positie.
Met 'Beginnen als leidinggevende' volgt u een training die u op het goede spoor zet.  

Resultaat

Na deze training:

  • weet u hoe het werkt met kwaliteit en invloed;
  • weet u hoe u de interactie tussen u en uw medewerkers optimaal kunt laten verlopen;
  • kent u uw verantwoordelijkheden als leidinggevende en weet u hoe u uw stijl van leidinggeven op een goede manier inzet;
  • weet u hoe u kunt omgaan met uw nieuwe positie en rol ten opzichte van uw medewerkers op uw afdeling, uw collega's en uw eigen leidinggevende.
  • weet u hoe u effectief samenwerkt met uw collega’s en weet u uw netwerk goed te benutten
  • Inhoud

De training bestaat uit één hele dag en vier dagdelen. Tussendoor krijgt u (beperkte) huiswerkopdrachten om zoveel mogelijk gebruik te maken van uw eigen praktijk. Tijdens de training wordt regelmatig gereflecteerd op wat het betekent om leiding te geven. U maakt daarbij ook gebruik van de feedback van de trainer en de andere deelnemers aan de training. Er is een goede balans tussen theorie en praktijk, u krijgt veel kansen om inzichten te verwerven en te oefenen.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Nieuw: Powerprogramma ‘Effectief voeren van jaargesprekken’.


Sturing geven aan persoonlijk leiderschap in het kader van mobiliteit en inzetbaarheid.

In de context van bezuinigen enerzijds en vergrijzing anderzijds is het voor gemeenten en provincies van essentieel belang het beschikbare potentieel optimaal te benutten. Om dit mogelijk te maken is een uitgekiend mobiliteits- en inzetbaarheidbeleid nodig,  waarbinnen de jaargesprekken de momenten zijn om dit met medewerkers  te bespreken.
Medewerkers en leidinggevenden zien de jaargesprekken soms meer als een jaarlijkse verplichting dan als een natuurlijk moment waarop zij bij loopbaan en ontwikkeling kunnen stilstaan.  Medewerkers lijken vaak geen proactieve rol aan te nemen in hun eigen ontwikkeling binnen de organisatie. Dit zorgt voor een spanningsveld binnen het mobiliteitsbeleid. Waar een organisatie  wenst dat medewerkers mobiel worden vanuit ‘drang’, zal het veelal door de medewerkers als ‘dwang’ worden ervaren.
Voor meer informatie, klik hier.

 

Vaardig Adviseren

"Succes bestaat uit een aantal dingen: ten eerste een goede relatie leggen met je klant, rapport maken, aan vertrouwen bouwen. Inspelen op de onuitgesproken gedachte van je gesprekspartner: 'Hoe weet ik dat jullie de opdracht goed doen?', door een gedegen inhoudelijke voorbereiding en ervaringen met soortgelijke projecten paraat te hebben. Niet informatie zenden, maar de kunst van het weglaten beoefenen: de goede vragen stellen, aansluiten bij je gesprekspartner en hem of haar het gevoel geven dat je weet waarover hij of zij het heeft. Last but not least: als voorbereiding op het gesprek achter de selectiecriteria komen, weten wat belangrijk is voor de klant. En natuurlijk is het ook handig de besluitvormingsprocedure te kennen, zodat je de follow-up goed kunt organiseren, weet wanneer je kunt bellen, et cetera."

Melle Kleisma in 'Professionals & Acquisitie' (Frank Kwakman)


Met deze uitspraak geven we eigenlijk in het kort aan waar de training 'Vaardig Adviseren' over gaat: houding en gedrag van de adviseur. In de training - die wordt toegesneden op de behoefte(n) van uw organisatie of bedrijf - komen de belangrijkste theorieen gecomprimeerd aan de orde, wordt veel geoefend met praktijksituaties en -simulaties en wordt ingezoomd op de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers.
Een praktische en direct toepasbare training die helpt om 'alles weer even scherp te stellen', een training voor zowel de junioradviseurs als de ervaren seniors.

Voor meer informatie over deze training klikt u hier.

 

Excelleren in Communiceren


Goede samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden (maar ook tussen medewerkers onderling, leidinggevenden binnen het managementteam) veronderstelt een goede communicatie. Goede communicatie binnen organisaties betekent ook zeggen waar het op staat, verantwoordelijkheid geven en nemen. Wat de Vigor Groep betreft betekent dat niet de confrontatie bij voorbaat uit de weg gaan, maar aanspreken op de dingen die goed en niet goed gaan.
In de succesvolle training Excelleren in Communiceren komen we met u tot de kern: de kansen en belemmeringen bij uzelf en in uw organisatie om op een effectieve manier met elkaar te communiceren. Voor meer informatie over deze training klikt u hier.

 

Teamcoaching: en of dat werkt!

Regelmatig wordt onze adviseurs de vraag gesteld: dit team kan niet effectief samenwerken en er zijn steeds weer kleinere en grotere conflicten, wat moet ik doen?
Ons antwoord: teamcoaching! Werkt dat dan wel? Jazeker, als de trainers van de Vigor Groep met uw team aan de slag gaan, zult u na korte tijd met ons zeggen: Teamcoaching, en of dat werkt!

Doelgroepen:
Teams waarin de medewerkers over elkaar praten in plaats van met elkaar
Teams waarin de productiviteit achterblijft en targets niet gehaald worden
Teams waarin de samenwerking echt beter moet
Teams die de inspiratie en de positiviteit zijn kwijtgeraakt
Teams waarvan de neuzen verschillende kanten opstaan
Teams die niet goed/slecht functioneren

Bij teamcoaching werkt de Vigorgroep samen met bureau jvankempen. Meer informatie vindt u op de website: www.jvankempen.nl

Voor meer informatie over deze training klikt u hier.