Powerprogramma ‘Effectief voeren van jaargesprekken’.


‘Jaargesprekken’:
In het kader van het mobiliteitsbeleid en brede inzetbaarheid van de medewerkers is het dus zaak dat medewerkers de regie gaan nemen (persoonlijk leiderschap) in hun eigen competentitieontwikkeling. Hierover zullen SMARTIE - afspraken gemaakt moeten worden met hun leidinggevenden, zodat deze ontwikkeling geborgd wordt.
Om dit te bewerkstellingen bieden wij leidinggevenden en medewerkers van gemeenten en provincies de mogelijkheid een zgn. powerprogramma te volgen. Dit programma wordt momenteel zeer succesvol uitgevoerd bij de provincie Gelderland. Het programma kent twee fases.
In de eerste fase faciliteren we de leidinggevenden om medewerkers de regie te laten nemen in hun eigen ontwikkeling. In de tweede fase leiden  we de medewerkers op in  het oppakken van persoonlijk leiderschap. Bovendien geven de medewerkers de mogelijkheid om in deze fase tijdens een werkatelier de regie te nemen in hun eigen ontwikkeling en loopbaan.

Powerprogramma voor leidinggevenden
Met het programma voor leidinggevenden bieden we hen inzicht en handvatten waarmee zij op zorgvuldige en – persoonlijk leiderschap – stimulerende wijze met de medewerker een gesprek kunnen voeren over competentieontwikkeling, loopbaan en mobiliteit.
Om invulling te geven aan de verschillende behoeftes die leidinggevenden hebben met betrekking tot het voeren van jaargesprekken, bieden we een programma met keuzemogelijkheden aan.

Powerprogramma Effectief voeren van jaargesprekken en Atelier Persoonlijk Leiderschap voor medewerkers
Leidinggevenden en medewerkers lijken onvoldoende toe te komen aan het benoemen van concrete activiteiten die de ontwikkeling van competenties moeten ondersteunen. Hierdoor blijft het vaak onduidelijk wat er door de medewerker, met facilitering door de leidinggevende, concreet ondernomen wordt.
In de gewenste situatie is de medewerker zich bewust van de eigen rol als het gaat om (loopbaan)ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit;  de medewerker neemt de regie op de eigen competentieontwikkeling, loopbaan en het eigen leerproces (competenties: leervermogen, zelfvertrouwen); ook is de medewerker dan in staat om concrete en haalbare competentiedoelstellingen te formuleren. De basis hiertoe is gelegd in een effectief gevoerd jaargesprek.
 Ons aanbod:

  1. ‘Effectief voeren van jaargesprekken’. Dit programma kent een vergelijkbare opzet als het programma voor de leidinggevenden. De jaargesprekkencyclus staat centraal als mogelijkheid persoonlijk leiderschap in ontwikkeling en loopbaan vorm te geven. Met het powerprogramma voor medewerkers bieden we hen inzichten en handvatten waarmee zij in de jaargesprekkencyclus de regie kunnen nemen over eigen competentieontwikkeling, loopbaan en leerproces.
  1. Een Werkatelier ‘Persoonlijk Leiderschap’ dat medewerkers van gemeenten en provincies ondersteunt bij het op actieve wijze regie nemen over hun eigen (competentie)ontwikkeling, loopbaan en leerproces. Zij ontwikkelen tijdens dit traject de competenties ’leervermogen’ en ‘zelfvertrouwen’.

 

Voor meer informatie, klik hier