NU OOK OPEN INSCHRIJVING VOOR 'VAARDIG ADVISEREN' EN 'EXCELLEREN IN COMMUNICEREN'.


VG Training & Advies organiseert op verzoek van verschillende organisaties nu ook zgn. open-inschrijvingscursussen voor de trainingen Vaardig Adviseren en Excelleren in Communiceren. Voor meer informatie over de training klikt u hier.
De kosten voor deze tweedaagse trainingen zijn 995, - euro p.p., excl. verblijfskosten. De trainingen worden gegeven in een hotel / conferentieoord in de omgeving van Arnhem. Maximale groepsgrootte 12 personen, minimum deelname 6 personen.
Voor opvragen inschrijfformulier klikt u hier.

 

INFORMATIE EXCELLEREN IN COMMUNICEREN


In onze organisatie komen leidinggevenden soms niet opdagen bij belangrijke bijeenkomsten. Ze hebben het te druk, of stellen andere prioriteiten. Ik zou er wel wat van willen zeggen, maar de sfeer wordt er dan niet beter op!
"Ik dacht dat ik mijn collega op een goede manier had aangesproken op onze afspraak. Maar zij voelt zich blijkbaar toch erg aangevallen."
"In onze organisatie gaat nogal eens wat mis, omdat we niet echt goed met elkaar communiceren."
Communiceren is van elke dag, van ieder moment en met velen om ons heen. Maar onze communicatie verloopt op de werkvloer soms weinig effectief. Zo vaak horen we om ons heen "Afspraak is afspraak!", maar als iets niet gebeurt zoals je hebt afgesproken, dan spreek je zelden iemand erop aan. Het klinkt logisch en lijkt het heel eenvoudig: als iemand gedrag laat zien dat niet door de beugel kan, dan zeg je daar wat van. We weten het wel, maar toch ondernemen we vaak niets, of alleen bij bepaalde mensen. Kennelijk is er iets aan de hand met de communicatie van mensen in organisaties.
Dit vraagstuk intrigeert ons en heeft geleid tot de ontwikkeling van een intensieve en indringende, meerdaagse training voor midden- en hoger management en hun medewerkers. In deze training gaan wij met u op zoek naar de kansen en belemmeringen - bij uzelf en in uw organisatie - om op een effectieve manier met elkaar te communiceren.

Onze visie


Veranderingen, ontwikkelingen in een organisatie moeten gestuurd worden.
Het aanspreken van elkaar op gedrag is een belangrijk sturingsinstrument: sturing op gewenst of benodigd gedrag en sturing op het nakomen van concrete afspraken. Goede afspraken vormen dan ook een fundament voor het aanspreken van iemand.
Van u als leidinggevende mag verwacht worden dat u sturing geeft door medewerkers op hun gedrag aan te spreken. Iedereen in de organisatie hoort daarin zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar als leidinggevende zult u ook op die verantwoordelijkheid moeten sturen.
Van u als medewerker mag verwacht worden dat u aan uw collegas en leidinggevende(n) input geeft om de communicatie binnen de organisatie te verbeteren, waardoor het effect van al uw inspanningen vergroot wordt.
Dat het effectief communiceren met anderen maar moeizaam gaat, staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een stelsel van patronen. De kunst is uit al deze patronen, die zeker ook functioneel zijn, de ineffectieve componenten te traceren in zowel de organisatie als in uzelf. Wanneer u daar inzicht in hebt, kunt u uw eigen aanspreekgedrag verbeteren en staat u er ook open voor om door anderen aangesproken te worden.

 
Onze aanpak


In de training leert u uw eigen communicatiegedrag te (her)- kennen en aan te pakken, en dit ook binnen de organisatie te ontwikkelen en te stimuleren. De kern bestaat uit een intensief programma van twee aaneengesloten dagen, gevolgd door een derde dag later in het traject. Het programma bevat de volgende onderdelen:
Een individuele nulmeting: hoe wordt uw aanspreekgedrag in de organisatie ervaren?
Analyse van de onderliggende organisatiepatronen: waarom komt dit fenomeen in uw organisatie voor?
Nader zelfonderzoek: waarom handelt u zoals u doet, welke onderliggende waarden en gratifying needs spelen hierin een rol, hoe kunt u uw eigen zichtbaarheid vergroten?
Oefenen en ervaren: 'doen' is belangrijk in een leerproces. U gaat concreet oefenen met aanspreken en bij voorkeur in die situaties die u voorheen als moeilijk ervoer.
Nu ook verder in uw organisatie: u maakt een persoonlijk plan van aanpak, zowel voor uw eigen optreden als voor het versterken van het aanspreekgedrag van anderen in de organisatie.
Voortgangsmeting: na enkele maanden is er een 'terugkomdag' waarin u uw leerervaringen kunt delen en uw persoonlijke ontwikkeling verder kunt aanscherpen.
Voorafgaand aan de training vindt een intake gesprek plaats met de opdrachtgever over de specifieke vraagstukken of kenmerken van de organisatie.

 

Meer informatie?
Stel uw vraag door middel van het contactformulier.